Werkwijze

Hoorexpert ontzorgt!

Wij positioneren ons als totaalleverancier centraal in de markt, zetten onze jarenlang opgebouwde expertise in en werken nauw samen met uiteenlopende partijen om dit motto waar te maken.

We gaan als volgt te werk:

1)  Klantvraag wordt bekend gemaakt bij Hoorexpert

Een klant kan verschillende hulpvragen hebben zoals de televisie beter kunnen horen/verstaan, op de werkvloer gesprekken beter kunnen volgen of adequate waarschuwing bij een ontruimingsalarm, solo-apparatuur om gesprekken te kunnen volgen in drukke ruimtes. Al deze klantvragen kunnen door een audicien, audiologisch centrum of KNO-arts (hoorzorgprofessionals) via ons daarvoor ingerichte aanvraagsysteem of via aanvraag@hoorexpert.nl.

2)  Klantvraag ondergaat intern onderzoek

Wij inventariseren, desnoods (op locatie,) samen met de klant en/of aanvrager, wat ervoor nodig is om de klantvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Vervolgens wordt bepaald welke afdeling de klantvraag op zich neemt: Hoorexpert-Hearsolutions voor alle door de zorgverzekering vergoede particuliere zaken en Hoorexpert gewoon voor alle overige zaken.

3)  Documenten verzamelen

Afhankelijk van de soort klantvraag zijn er verschillende gegevens en documenten vereist om de aanvraag compleet te maken zodat we bijvoorbeeld de aanpassing kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat hier om de gegevens van de klant en hun verzekeraar, een recente audiogram, een voorschrift van een KNO-arts of triage-rapport van een audicien en/of een motivatie van werkgever/werknemer. Als deze documenten niet bij de aanvraag al geleverd zijn, dan vragen wij ze op bij de relevante partijen en voegen ze bij de inmiddels aangemaakte klantdossier.
3a)  Offerte aanvragen
In het geval van toegankelijkheid en werkplekaanpassingen, stellen wij na stap 2) en 3) een offerte op. Deze wordt gestuurd naar degene die de aanpassingen betaalt cq vergoed; zorgverzekeraar en/of werkgever en/of uitkerende instantie zoals UWV of WMO. Na het akkoord op deze offerte kan de aanvraag verder verwerkt worden.

4)  Verwerking aanvraag

De aanvraag wordt door ons bij de zorgverzekeraar (of overige partij, zie stap 3a) gedeclareerd en verder afgehandeld met alle eventueel betrokken partijen zoals audicien, mantelzorg, werkgever enz.

5)  Installatie of verzending

Iedere Hoorexpert installatie wordt verzorgd door onze eigen specialisten en wordt uitgevoerd binnen een vooraf met de klant afgesproken tijdvak. Indien gewenst, kunnen we, aan de monteurs vragen de klant op de dag van installatie telefonisch op de hoogte te stellen wanneer zij ongeveer een half uur bij de installatielocatie verwijderd zijn.
De monteurs testen wat ze geïnstalleerd hebben en geven ter plekke uitleg over de werking/bediening ervan.

Als er geen installateur nodig is, versturen wij de hooroplossing per pakketpost inclusief installatie-instructies.

Onderhoud, reparaties, verhuizingen en vervangingen:

Wij zijn verantwoordelijk voor een goed werkende hooroplossing. Als er iets mis is met uw apparatuur, meld dat dan zo snel mogelijk.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 voor al uw vragen.

  • Te repareren apparatuur ontvangen wij graag verpakt, voorzien van de klantgegevens en de reden voor de reparatie op ons postadres: Gildenstraat 30, 4143 HS, Leerdam (verzendkosten voor eigen rekening).
  • Voorwaarden omtrent vergoeding voor het meeverhuizen/herinstalleren van wek- en waarschuwingssystemen kunt u hieronder raadplegen.
  • Huisbezoek voor onderhoud, reparaties en verhuizingen buiten garantie- en vergoedingsvoorwaarden bedragen €95,-. Dit is exclusief eventuele kosten voor onderdelen.
  • Ongeveer 5 jaar na de installatie van vergoede TV-hoorsystemen en wek- en waarschuwingssystemen, nemen wij contact op om te informeren of alles nog naar behoren werkt en bij de huidige leefomstandigheden van de klant past. Desnoods kunnen wij voor reparatie of vervanging zorgen.