Hoorexpert ontzorgt!
De specialist in hoorhulpmiddelen, werkplekaanpassing en toegankelijkheid

Informatie vergoedingen


Hoorhulpmiddelen naast het hoortoestel worden veelal 100% vergoed, met uitzondering van uw jaarlijks eigen risico, of worden door uw zorgverzekeraar in bruikleen verstrekt.

Als gecontracteerd leverancier voldoet Hearsolutions aan de kwaliteitseisen die door de zorgverzekeraars gesteld worden!

Werkplekaanpassingen kunnen op verschillende manieren vergoed worden:
  • Werkgever: de werkgever betaalt zelf de kosten.
  • UWV: het UWV betaalt de kosten. Hierbij is het mogelijk dat meeneembare aanpassingen op uw naam vergoed worden. En deze kunt u dan eventueel meenemen naar een volgende werkgever.
  • Niet-meeneembare voorzieningen, welke aan de werkgever worden vergoed.
  • Zorgverzekeraar: de zorgverzekeraar betaalt de kosten.
  • Gemeente: indien u een bijstandsuitkering heeft.
Vergoeding per productcatagorie:

Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op.

Aanvraag indienen

Gecontracteerd leverancier

Voor de hooroplossingen naast het hoortoestel, heeft HearSolutions contracten/afspraken met alle zorgverzekeraars. Indien u aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet kunnen wij u, in samenwerking met uw audicien, volledig begeleiden, van aanvraag tot levering en declaratie bij uw zorgverzekeraar. Ook voor vergoedingen en begeleiding bij werkplekaanpassingen kunt u bij HearSolutions terecht.

Wet- en regelgeving

Vanaf 1 januari 2013 is de drempel voor alle hoorhulpmiddelen (Hoortoestellen, Wek- & Waarschuwingssystemen, Solo-apparatuur en Ringleiding/FM/Infrarood) verlaagd naar 35dB.
De 2 belangrijkste artikelen uit de regelgeving:

Artikel 2.6
De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn:
c. uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie, als omschreven in artikel 2.10

Artikel 2.10
1.
Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel c, omvatten:
a.
hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met ten minste een verlies van 35 dB of ernstig oorsuizen;
b.
hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur, indien de hulpmiddelen als bedoeld onder a, hiervoor onvoldoende verbetering bieden dan wel indien deze hulpmiddelen substitueren voor de hulpmiddelen als bedoeld onder a.
2.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, omvat niet deels implanteerbare hoorhulpmiddelen.
3.
Een indicatie voor de in het eerste lid bedoelde hulpmiddelen is eveneens aanwezig als sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
Hulp nodig?
Esther Fennema
Kan ik u helpen? 0345 - 632393 Of mail info@hoorexpert.nl

Al jaren de vertrouwde partner van