De specialist in hoorhulpmiddelen,
werkplekaanpassing en toegankelijkheid

Vergoeding, wet en regelgeving hoorhulpmiddelen


Door de vergrijzing en bijvoorbeeld gehoorschade bij jongeren door frequent discobezoek of MP3 spelers, stijgt het aantal mensen dat gebruik moet gaan maken van een hoortoestel of andere hoorhulpmiddelen. Hoorexpert is een vooruitstrevende organisatie met gespecialiseerde medewerkers en inmiddels ruim 30 jaar ervaring op het gebied van hooroplossingen.

Vergoeding hoortoestellen
De vergoeding van uw hoortoestel bedraagt vanaf 2013 75%, dit kan oplopen tot 100% afhankelijk van uw aanvullende pakket. Om aanspraak op vergoeding van uw zorgverzekeraar te kunnen maken moet u minimaal aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Uw audicien kan u met raad en daad bijstaan. Hoorexpert werkt samen met alle audiciens in Nederland.

Hoorexpert TV interview RTL 4

Uitleg diverse hoorhulpmiddelen

Wet- en regelgeving

Vanaf 1 januari 2013 is de drempel voor alle hoorhulpmiddelen (Hoortoestellen, Wek- & Waarschuwingssystemen, Solo-apparatuur en Ringleiding/FM/Infrarood) verlaagd naar 35dB.
Via deze link is de meest recente informatie van de belastingdienst beschikbaar.


De 2 belangrijkste artikelen uit de regelgeving:

Artikel 2.6
De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn:
c.
uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie, als omschreven in artikel 2.10

Artikel 2.10
1.
Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel c, omvatten:
a.
hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met ten minste een verlies van 35 dB of ernstig oorsuizen;
b.
hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur, indien de hulpmiddelen als bedoeld onder a, hiervoor onvoldoende verbetering bieden dan wel indien deze hulpmiddelen substitueren voor de hulpmiddelen als bedoeld onder a.

2.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, omvat niet deels implanteerbare hoorhulpmiddelen.

3.
Een indicatie voor de in het eerste lid bedoelde hulpmiddelen is eveneens aanwezig als sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.

4.
Voor signaalhonden geldt dat een tegemoetkoming kan worden verleend in de redelijk te achten gebruikskosten.

Aanvraag indienen


U kunt hier “On-line” uw aanvraag indienen met upload mogelijkheid voor recept en audiogram!Start indienen
  • Geavanceerde apparatuur
  • Volledig ontzorgen
  • Jarenlange ervaring