De specialist in hoorhulpmiddelen,
werkplekaanpassing en toegankelijkheid