Hoorexpert ontzorgt!

De specialist in hoorhulpmiddelen, werkplekaanpassing en toegankelijkheid.

Tinnitus


Leren leven met oorsuizen!

Alle klachten waarbij patiënten aangeven dat zij fluiten, zoemen, gesis, brommen of een ander geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is, worden tinnitus genoemd. Een andere benaming van tinnitus is oorsuizen. Tinnitus komt van het Latijnse ‘tinnire’ dat "rinkelen" betekent.

Al kan tinnitus zeer irritant zijn, op zich zelf is het geen bedreiging van de gezondheid. De angst, boosheid en wanhoop staan vaak de acceptatie van het oorsuizen in de weg. Van groot belang is dat de tinnituspatiënt leert leven met zijn tinnitus. Hoorexpert BV biedt enkele producten die wellicht een stuk verlichting van de klacht kan brengen.

Tinnitus

Wat is tinnitus?

De tinnitus geluiden (het oorsuizen) kunnen constant of met tussenpozen waargenomen worden en een wisselende sterkte hebben. Ook kunnen de tinnitus geluiden synchroon met de hartslag waargenomen worden. Wanneer patiënten gevraagd wordt wat ze horen bij oorsuizen wordt dit meestal aan de hand van geluiden uit de omgeving beschreven: het zoemen van elektriciteitsdraden, het ruisen van een beekje of van de wind door de bomen, lage of hoge pieptonen of zelfs allerlei geluiden door elkaar. Tinnitus kan soms zo sterk zijn dat de tinnituspatiënt hierdoor niet kan slapen. Tinnitus kan concentratieproblemen tot gevolg hebben en leiden tot angst en prikkelbaarheid. Vaak gaat tinnitus ook gepaard met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid . Al kan tinnitus zeer irritant zijn, op zich zelf is het geen bedreiging van de gezondheid. De angst, boosheid en wanhoop staan vaak de acceptatie van het oorsuizen in de weg. Door de fixatie op het oorsuizen kan het een steeds dominantere plek in het leven van de patiënt innemen. Tinnitus kan ertoe leiden dat de patiënt minder (sociale) activiteiten gaat ondernemen en vaker thuis gaat zitten. Hierdoor is de kans groot dat het oorsuizen nog meer (negatieve) aandacht krijgt en de klacht daardoor wordt versterkt. Voor de tinntiuspatiënt is het van belang om goed om te leren gaan met dagelijkse stressoren. Door na te gaan welke factoren de tinnitus beïnvloeden, krijgt de patiënt meer inzicht in de problematiek. Zo kan de patiënt op den duur ook controle krijgen over het oorsuizen. Van groot belang is dat de tinnituspatiënt leert leven met zijn tinnitus.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de website:

Hoorzaken
Vergoeding mogelijk afhankelijk van uw polis
Zorgverzekeraar logo's
Hulp nodig?
Esther Fennema
Kan ik u helpen? 0345 - 632393 Of mail info@hoorexpert.nl

Al jaren de vertrouwde partner van