Individuele cursus: Installatie van een wek- en waarschuwingssysteem


Informatie

Deze cursus is niet bedoeld als reguliere producttraining, maar beoogt om aan de hand van een klein deel theorie (voor- en nabespreking) en de daadwerkelijke installatie van een wek- en waarschuwingssysteem de audicien te leren samenwerken met externe organisaties. Daarnaast helpt deze cursus met het geven van inzicht in de mogelijkheden van een wek- en waarschuwingssysteem en het nut ervan in de thuissituatie van de klant.
Deze cursus is kosteloos.

Leerdoelen


Voorbespreking
De cursist:
  • Kent de mogelijkheden van de verschillende producten van een wek- en waarschuwingssysteem
  • Kan met de opgedane kennis, a.d.h.v. van zijn/haar eigen casus een plan opstellen voor een geschikt wek- en waarschuwingssysteem.
  • Neemt kennis van de verschillende aansluitmogelijkheden van de apparatuur
  • Kan vooraf, a.d.h.v. fictieve ‘obstakels’ bij de installatie een oplossing bedenken
Installatie
  • Kan – evt samen met de monteur – uitleg geven over het installatie-plan
  • Sluit zoveel mogelijk zelf, onder toeziend oog van de monteur, het systeem aan
  • Kan ter plaatse, evt samen met de monteur, een oplossing verzinnen voor mogelijke ‘obstakels’.
  • Test samen met de klant het systeem en geeft uitleg
Nabespreking
  • Kan aangeven of en hoe zijn/haar manier van kijken naar wek- en waarschuwingssystemen is veranderd
  • Heeft inzicht in hoe een wek- en waarschuwingssysteem de cliënt helpt in de thuissituatie.

Datum, tijdstip en locatie


De cursus vindt plaats op een datum, tijdstip en locatie die de monteur met de cursist afspreekt. Belangrijk hierbij is dat de cliënt (cursist zorgt zelf voor een cliënt die een WW-systeem nodig heeft) ook op dit tijdstip kan.

De cursist zorgt voor een ruimte of werkplek in de praktijk, waar de voor- en nabespreking kan plaatsvinden. De monteur zorgt voor vervoer naar de cliënt en terug naar de praktijk.

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen we contact met je op voor meer informatie of een afspraak.


Gegevens

Cursus ( individuele cursus)

Informatie

Financiële gegevens
NL8216.82.076.B01
302 764 78
NL38 RABO 0313 879 052
RABO NL2U