De specialist in hoorhulpmiddelen,
werkplekaanpassing en toegankelijkheid

Video's

Video's

  • TV interview met Per Gisolf van Hoorexpert BV
  • Lisa Wek- en waarschuwing
  • Telefoons
  • Tv systemen SWING
  • Gingo Care en AuriDrop
  • Oorafdrukken
  • Flits- tril en reiswekkers
  • Soundfield systeem