De specialist in hoorhulpmiddelen,
werkplekaanpassing en toegankelijkheid
Hoorexpert
Importeur en groothandel van audiologische hulpmiddelen.
Deskundig advies en training hoort daarbij.

Al jaren de vertrouwde partner van